Общи условия за клиенти на едро (B2B)

Общи условия за покупко-продажба на вино и алкохолни напитки

от сайта на CASAVINO.bg (за търговци и други лица, различни от потребители)

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Вино Дистрибуция" ООД, ЕИК 200242774, собственик на Електронния магазин Casavino, достъпен на следния интернет адрес http://casavino.bg ("Продавач"), и всеки един ползвател на Електронния магазин ("Kлиент"), съответно "Купувач" по отношение на използването на Електронния магазин, в това число - отправянето на поръчки и сключването на договори за покупко – продажба от разстояние на Стоките, предлагани за продажба чрез сайта на Електронния магазин (“Общи условия”).
  • Информация за Продавача:

Наименование  

"Вино Дистрибуция" ООД, ЕИК 200242774

Седалище и адрес на управление

гр. София 1517, район Кремиковци, ж.к. Враждебна, бул. “Ботевградско шосе” No 247, бл. Административна сграда ІІ, ет. 7

Данни за кореспонденция съгласно Търговския регистър

тел.: +359 2 8140810, факс: +359 2 8140823
Електронна поща: [email protected]

Данни за връзка с Електронния магазин

Интернет страница: www.casavino.bg

Електронна поща: [email protected]g

Телефон за връзка: (+ 359) 887 577 883

Регистрация по ЗДДС

BG200242774

 

Всяка промяна в данните на Продавача е обвързваща за Клиент/ Купувач.

 • Тези Общи условия са задължителни за предлагане на дребно и закупуване на Стоки чрез Електронния магазин от Клиенти / Купувачи на Електронния магазин.
 • Общите Условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време и по негова преценка. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на Електронния магазин (http://casavino.bg) и са задължителни за всеки един Клиент/Купувач.
 • Освен задължително законоустановените, никаква друга гаранция, специални условия, отказ от права, които не са изрично посочени в тези Общи Условия, няма да обвързват Продавача.
 • ПРИОРИТЕТ ПРИ РАЗМИНАВАНЕ: Ако нещо различно от тези Общи Условия е посочено в поръчката/договора за покупко-продажба с конкретен Клиент/Купувач, прилагат се последните.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ
  • "Стока/и" – вино, шампанско и спиртни напитки (алкохол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки, други напитки и свързаните с тях опаковки за пазаруване; както и всякакви други стоки, които се предлагат за продажба от Продавача чрез Електронния магазин, различни от Подаръчна карта и/или Билет за събитие.
  • "Купувач" или "Клиент" – лице, подало поръчка за закупуване на стока, обявена за продажба на сайта на casavino.bg, което е търговец или лице, различно от потребител.
  • "Посетител" – лице, което зарежда и разглежда сайта на Електронния магазин, различно от Купувач или Клиент.
  • "Поръчка" – отправяне на заявка от Клиент за закупуване Стоки от Електронния магазин, при тези Общи Условия.
  • "Потребителски профил" – обособена част от Електронния магазин, съдържаща информация за Клиент/Купувач, изисквана от http://casavino.bg/, с цел бързо и улеснено подаване на Поръчка, както и персонално обособена информацията за Поръчките на конкретен Клиент и закупените от него Стоки чрез Електронния магазин.
  • "Продажна цена"- крайната цена в български лева за единичен брой от Стока, която се продава самостоятелно (например: 1 бр. бутилка вино) или за Стоки, които се продават в обща опаковка (например: 1 кашон вино, съдържащ 6 бутилки вино) посочена в сайта на Електронния магазин, включваща данък върху добавената стойност (ДДС). В Продажната цена не се включват разходите за доставка/ банкови комисионни, а се заплащат допълнително от Клиента.
  • (изменена от 10.08.2020 г.)"Работен ден" – всеки един ден от понеделник до петък, от 08:00 – 18:00 ч., с изключение на официалните почивни (неработни) дни за Р. България.
  • "Магазин" – всеки физически магазин с търговска марка CASAVINO, собственост на "Вино Дистрибуция" ООД, посочен в сайта на Електронния магазин, с конкретен адрес и работно време.

 

 1. ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
  • Ползването на Електронния магазин е възможно само след регистрация на Потребителски Профил или чрез съществуващ профил на Клиент в уеб социални мрежи или други мрежи.
  • С въвеждането на каквато и да е информация от Клиент в уебсайта на Електронния магазин Клиентът заявява и гарантира:
   • че е навършил поне 18 годишна възраст (за представителите на Клиенти - юридически лица, търговци, ресторантьори и хотелиери включително);
   • Предоставената от него информация (за юридическото лице, за което прави Поръчката) е вярна и актуална и ще я поддържа вярна и актуална;
   • Съгласил се е с тези Общи условия, които ще важат за него (юридическото лице, за чиято сметка действа) при използването на Електронния магазин, отправянето на Поръчки и сключването, изпълнението и прекратяването на Договор, както и изпълнението на всякакви свързани с това права и задължения в отношенията му с Продавача.
  • Всякакви действия от страна на Клиенти- юридически лица, търговци, ресторантьори и хотелиери по използването на сайта на Електронния магазин, отправянето на Поръчки и сключването на Договори през Електронния магазин се считат за неоспорване по смисъла на чл. 298, ал.1, т. 2 от Търговския закон от страна на Клиента/Купувача на тези Общи условия, което прави Общите условия обвързващи за тях, без да е необходимо изричното им приемане.
  • Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиент чрез използването на Електронния магазин са извършени от името на лицето, което е направило Поръчката (и което използва профила по т. 1 по-горе) и от името на юридическото лице/търговец - Клиент, чиито данни са посочени в Поръчката.
  • Стоките, предлагани в Електронния магазин, са описани с основни характеристики и изображения (снимков материал), обособени в раздели по лична преценка на Продавача като например:
   • "Промо Вино" – предоставя възможност за избор на вино от целия предлаган асортимент в сайта на Електронния магазин;
   • "Вино" - предоставя възможност Клиент да направи селекция на вино/напитка чрез използването на предварително зададен филтър;
   • „Алкохолни напитки“ - предоставя възможност Клиент да направи селекция на високоалкохолна напитка чрез използването на предварително зададен филтър;
   • "Селекции"- предоставя възможност за избор препоръчани вино/напитки.
  • Продавачът има право едностранно да променя, по всяко време, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин, както и правилата за ползването му.
  • Продавачът може по всяко време да предостави възможност за закупуване на Подаръчна карта, Билет за събитие и/или друго през сайта на Електронния магазин. Продажба на Подаръчна карта/ Билет за събитие ще се осъществява съгласно Общите условия на "Вино Дистрибуция" ООД за закупуване на Подаръчна карта/ Билет за събитие.

 

 1. ПОРЪЧКА
  • Kлиентът следва техническите стъпки по отправяне на Поръчка съгласно посоченото на сайта на Електронния магазин.
  • Клиентът не може да прави промени по поръчаните количества и видове Стоки, след като е отправил нареждане за заплащането на Продажната им цена (която се изписва в Поръчката). Адресът за доставка може да бъде променен и след отправяне на Поръчката, но промяната в адреса за доставка следва да се съгласува между Продавача и Клиента най-късно до изпращане на E-Mail за одобрена Поръчка.
  • Стоките в Електронния магазин се продават до изчерпване на количествата. Добавянето на Стоки в количката за пазаруване не поражда задължение за Продавача да достави заявените в Поръчката Стоки.
  • Поръчката е успешно отправена, след като Клиентът получи E-Mail от Продавача потвърждаващ, че при него е постъпила конкретната Поръчка ("E-Mail за видяна Поръчка").
  • E-Mail за видяна Поръчка не се счита за приемане на Поръчката от страна на Продавача и няма силата на Договор.
  • Приемането от страна на Продавача, че ще изпълни Поръчката става чpeз изpичнo eлeĸтpoннo изявлeниe нa Продавача, cъдъpжaщo нoмepa нa Поръчката на Клиента и нoмepa нa тoвapитeлницaтa зa доставка на Стоките (ако е приложимо) нa пocoчeния oт Клиента aдpec (“E Mail за одобрена Поръчка”). От този момент между Страните е налице Договор съгласно раздел 5.
  • Koнĸpeтнитe пapaмeтpи на всяка Поръчка, приета за изпълнение от Продавача, ca дocтъпни oт Потребителския профил на Купувача.
  • Продавачът имa пpaвo дa не потвърди Поръчката на Клиента, включително в следните случаи:
   • Стоките - предмет на Поръчката - нe ca нaлични пpи Продавача ĸъм мoмeнтa нa oбpaбoтвaнeтo нa cъoтвeтнaтa Поръчка или ca били пpeднaзнaчeни зa дocтaвĸa пo пo-paнo oбpaбoтeни Поръчки;
   • B peзyлтaт нa гpeшĸa пpи въвeждaнeтo нa инфopмaция нa сaйтa на Електронния магазин, тexничecĸи пpoблeм или нeoтopизиpaнa нaмeca в инфopмaциoннaтa cиcтeмa нa Продавача/Електронния магазин, Продажната цена, пo ĸoятo e нaпpaвeнa cъoтвeтнaтa Пopъчĸa e пo-ниcĸa oт пaзapнитe цeни зa Стоки oт cъщия или пoдoбeн вид c пoвeчe oт 30 (тpидeceт) нa cтo и/или e в cъщecтвeнo нecъoтвecтвиe c oбявeнитe нa сaйтa на Електронния магазин oбщи пapaмeтpи зa нaмaлeния нa Стoĸи или зa пpoмoциoнaлни ycлoвия зa пpoдaжбa на Стоки.

 

 1. ДОГОВОР
  • Договорът за покупко-продажба на Стоки чрез Електронния магазин ("Договор") се счита за сключен след като Продавача изпрати на Клиента E-Mail за одобрена Поръчка – с посочване на номера на Поръчката и номера на товарителницата за изпращане на поръчаните Стоки (ако е приложимо).
   • При Поръчка, направена до 12:00 часа (българско време) от понеделник до петък (Работни дни), Клиентът ще получи E-Mail за одобрена Поръчка най-рано в същия Работен ден;
   • При Поръчка, направена след 12:00 часа (българско време) от понеделник до петък (Работни дни), Клиентът ще получи E-Mail за одобрена Поръчка най-рано на следващия Работен ден;
   • (изменена от 10.08.2020 г.) Поръчки в събота се приемат до 12:00 часа (българско време). Ако Поръчката е направена след 12:00 часа в събота, в неделя и/или в официални неработни дни, Клиентът ще получи E-Mail за одобрена Поръчка, най-рано в първия Работен ден, следващ този, в който е изпратена Поръчката.
  • Πo cилaтa нa Договора Продавачът ce зaдължaвa дa дocтaви и дa пpexвъpли собствеността нa Стоките на Купувача, а Купувачът му заплаща Продажната цена, както е указано в тези Общи Условия. Продавачът не е длъжен да достави Стоките, ако Продажната цена не е платена.
  • Страни по Договора са Продавачът и Клиентът, чиито данни са посочени в Поръчката. Продавачът приема, че в случай на Клиент - юридическо лице/ търговец, последният се съгласява напълно и безусловно с Поръчката, направена от негово име и сметка.
  • Продавачът и Клиентът cĸлючвaт oтдeлни Договори зa конкретно избраните в Поръчката Стоки, нeзaвиcимo чe ca избpaни c eднo eлeĸтpoннo изявлeниe и са в една Поръчка.
  • Продавачът мoжe дa дocтaви зaeднo и eднoвpeмeннo пopъчaнитe c oтдeлнитe Договори Стоки.

 

 1. ПРОДАЖНА ЦЕНА
  • Продажната цена е в размер на обявената в Електронния магазин цена в български лева, с включен ДДС за всяка конкретна Стока, която е поръчана.
  • Продажната цена е валидна към момента на завършване на Поръчката на Клиента.
  • В Продажната цена не се включват разходите за доставка/ банкови комисиони, а се заплащат допълнително от Клиента съгласно т. 7 и т. 8.

 

 1. ПЛАЩАНЕ
  • Клиентът може да плати поръчаните Стоки: чрез безналичен паричен превод от IBAN на клиентска платежна сметка или сметка в платежна институция към IBAN на платежна сметка на Продавача, посочена на уебсайта на електронния магазин, виртуален ПОС терминал или наложен платеж с пощенски паричен превод.
   • При плащане с безналичен паричен превод в основанието за плащане задължително се посочват имената на Клиента, направил Поръчката и номера на съответната Поръчка.
   • При плащане с виртуален ПОС терминал Продажната цена се заплаща авансово в момента на завършване на Поръчката.

Разплащанията на виртуален ПОС терминал се извършват от Клиента с платежна карта чрез посредничеството на оторизирани услуги от кредитна или платежна институция. Приемат се платежни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код).

 • При плащане с наложен платеж чрез пощенски паричен превод – Продажната цена се заплаща чрез Куриера при доставката на Стоките.
 • За поръчки от чужбина, или ако продажната цена на съответната Поръчка e paвна на или нaдвишaвa 10 000 лв е възможно да платите само с безналичен паричен превод.
 • Продавачът има право да откаже приемане на плащане с платежна карта при:
  • невалидност на платежната карта;
  • невъзможност да се получи потвърждение за извършване на платежната операция;
  • съмнение относно правомерността на операцията и/или за неистинска или подправена платежна карта;
  • неуспешна автентификация или невъзможност за автентификация на оправомощения ползвател на картата;
  • изрично нареждане на банката/ доставчика на виртуален ПОС терминал;
  • в други случаи, уговорени в Общите условия за обслужване на разплащания с платежни карти на виртуално терминално устройство ПОС на банката/доставчика на виртуален ПОС терминал, договора с банката/доставчика на виртуален ПОС терминал и инструкциите на последните, които обвързват Продавача.
 • Дължимите за безналичния паричен превод/картовото плащане комисиони и такси се заплащат отделно от Купувача в момента на плащане на Продажната цена, като информация за тях следва да бъде предоставена при нареждане на превода/трансакцията с дебитна/кредитна карта от издателя на картата.

 

 1. УСЛОВИЯ И ЦЕНИ НА ДОСТАВКА
  • Купувачът може да избере доставка на поръчаните Стоки чрез куриер (до адрес, посочен в Поръчката или последващо одобрен между страните след отправяне на Поръчката).
  • Цената за доставка се начислява отделно от Продажната цена и се визуализира непосредствено преди плащането, определена съгласно тарифата на куриера, с който работи Електронния магазин. Условията за доставка се определя съобразно правилата в този раздел 8 от тези Oбщи условия.
  • Стоките могат да бъдат взети от Клиента от Магазин, стига това да е указано при Поръчката (ако такава опция е налична).
  • (изменена от 10.08.2020 г.) Освен ако друга различна информация е посочена на сайта на Електронния магазин, цените и сроковете на доставка с куриер са посочените по-долу и зависят от броя закупени бутилки и населеното място, до което се осъществява доставката. Сроковете се броят от потвърждаване на Поръчката от Продавача:
   • (изменена от 10.08.2020 г.)За територията на гр. София и гр. Варна:
  • До 3 броя бутилки: цената за доставка е 6 лева за икономична доставка (в рамките на 2 Работни дни); съответно 9 лева за експресна доставка ( в рамките на 1 Работен ден);
  • Над 3 броя бутилки до 12 броя бутилки вкл.: цената за доставка е 15 лева, като срокът за доставка е до 3 часа (в рамките на Работния ден).
  • Над 12 броя бутилки до 36 броя бутилки вкл.: цената за доставка е 9 лева за доставка до 3 часа (в рамките на Работения ден), и безплатна доставка за доставка до 24 часа.
  • Над 36 броя бутилки до 1000 броя бутилки вкл.: цената и сроковете за доставка са "по запитване".
  • Доставки в гр. София се извършват при горните условия и в събота, ако Поръчката е потвърдена от Продавача най-късно до 12:00 (часа) в събота.
   • (изменена от 10.08.2020 г.) За други населени места в страната:
   • До 3 броя бутилки: цената за доставка е 6 лева за икономична доставка (в рамките на 2 Работни дни); съответно 9 лева за експресна доставка ( в рамките на 1 Работен ден);
   • Над 3 броя бутилки до 12 броя бутилки вкл.: цената за доставка е 15 лева със срок на доставка от 1 до 2 Работни дни по график на куриера.
   • Над 12 броя бутилки до 36 броя бутилки вкл.: безплатна доставка като сроковете за доставка са по график на куриера
   • Над 36 броя бутилки до 1000 бутилки вкл. – цената и сроковете за доставка са "по запитване".
   • (изменена от 10.08.2020 г.) Бутилка вино на цена от/над 60 лв, както и всяка една високоалкохолна напитка на цена от/над 120 лв., независимо от микса на продукти в кошницата, който е поръчал Клиентът, се доставят безплатно за цялата страна.
  • Различни условия на доставка чрез куриер:
   • (изменена от 10.08.2020 г.) За доставка през официални неработни дни за страната, при извънредни ситуации или въведени мерки в страната, както и през месец (декември) на съответната година, сроковете за доставка могат да бъдат удължени. В тези случаи Продавачът ще комуникира допълнително по E-Mail първия възможен срок за доставка с Клиента.
   • Когато доставката е за страната за населени места с график на обслужване от куриер, срокът се удължава до деня за посещение на населеното място от куриера, като Продавачът ще положи разумни усилия да уведоми Клиента за точната дата на доставка. Клиентът може да направи справка за графика на сайта на куриера, след като е уведомен чрез кой куриер ще му се достави поръчката.
  • При доставка чрез куриер Клиентът подписва изискуемите документи, предоставени от куриера, в т.ч. разписка за пощенски паричен превод, когато Клиентът е избрал този метод на плащане.
  • В случай, че се наложи повторна доставка (например Клиентът не е намерен на адреса в деня на доставка и няма оправомощено лице, което да приеме доставката), разходите за повторната доставка са за сметка на Клиента.

 

 1. ПРЕГЛЕД И ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ
  • Закупените Стоки мoгат дa бъдат получени caмo oт Купувача или лице, oвлacтeнo oт него да получи Стоките, което ce cъглacи дa ги заплати в бpoй чрез пощенски паричен превод oт имeтo нa Кyпyвaчa, и подпише дoĸyмeнти, yдocтoвepявaщ пoлyчaвaнeтo нa дocтaвĸaтa.
  • Купувачът е длъжен да прегледа закупените Стоки при доставката и съответствието им с поръчаните Стоки преди да подпише съответните документи, в противен случай се счита, че Стоката е доставена без възражения и съобразно поръчаното.
  • В случай, че констатира явни недостатъци/ липси на доставените Стоки (включително при транспортирането), Купувачът незабавно трябва да информира:
   • Куриера, ако предаването на Стоките е по т. 1
   • Представител на Продавача, ако предаването на Стоките е по т 3.

Като попълни пред куриера/ представител на Продавача Формуляр за връщане/рекламация на закупена Стока или друг документ, предоставен му от куриера/ Продавача, който да констатира недостатъците/ липсите. Ако не направи това, закупените Стоки се считат за одобрени и Купувачът губи правото по - късно да претендира, че Стоките са му  предадена с недостатъци и/или липси.

 • Продавачът не отговаря и не дължи обезщетение на Купувача или по претенции на трети лица, за каквито и да е било недостатъци на Стоките, след като Стоките са били одобрени съгласно т. 2 и т. 9.3.

 

 1. ОТКАЗ НА ПРОДАВАЧА
  • Продавачът има право и изрично да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка, за което уведомя последния ("E-Mail за отказ от Поръчка"). В случай, че Продажната цена е била платена авансово от Клиента при завършване на Поръчката и сумата е постъпила по сметка на Продавача, а Стоките няма да бъдат доставени, Продавачът възстановява заплатената Продажба цена на Клиента в срок до 14 дни след изпращане на E-Mail за отказа от Поръчката на Клиента.
  • Отказването на Поръчката от страна на Продавача съгласно т. 1 не влече каквато и да е друга отговорност или друго последващо задължение (включително за заплащане на обезщетение) от страна на Продавача спрямо Клиента.

 

 1. ПРОМОЦИИ

Продавачът има право да провежда промоции на Стоки и тяхната доставка за период и при условия, посочени в сайта на Електронния магазин. За сключените Договори (относно промоционални Стоки, включително промоционална доставка) в периода на промоции, важат условията на промоциите.

 

 1. ПРОМО КОД
  • Продавачът има право да предостави на Клиент с Потребителски профил в сайта на Електронния магазин, индивидуален Промо код с определен срок на валидност.
  • Промо кодът може да предоставя право за безплатна доставка (изваждане на сумата за доставка от Поръчката) или да предоставя други права, обявени на страницата на Електронния магазин и/или посочени в конкретната Поръчка на Клиент, който използва предоставен му от Продавача Промо код.

 

 1. ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
  • Продавачът дава възможност на Ползвател да се регистрира за получаване на информационен бюлетин ("Бюлетин"), с цел получаване на информационни статии, новини свързани с Продавача и марката Casavino, промоции, оферти и други от Продавача на предварително предоставен от Ползвателя електронен адрес (имейл).
  • Бюлетинът се предлага за неопределен период от време като изпращаните от Продавача съобщения от Бюлетина могат да бъдат с различен интензитет.
  • Ползвателят може по всяко време и без предоставяне на причина да се откаже от услугата за предоставяне на Бюлетина:
   • чрез използване на линк за деактивиране, поставен във всяко електронно съобщение от Бюлетина, което Продавачът изпраща към Ползвателя;
   • чрез изпращане на електронно съобщение към Продавача на следния имейл адрес: [email protected], че не желае да получава Бюлетин.

 

 1. ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИН
  • Клиент/ Купувач не следва да използва уебсайта на Електронния магазин чрез действия, които могат да забавят отговора на уебсайта за други посетители, да причинят недостъпност на уебсайта, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като хакерска атака, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, както и чрез извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. Посетителите на уебсайта са длъжни да уважават протоколите за изключване на роботи и други технически мерки, възприети от Електронния магазин, доколкото ги има.
  • Клиентът/ Купувачът няма право да прави опити за осъществяване на неоторизиран достъп до базите данни на Електронния магазин или сървъра, на който е разположен сайта.
  • Продавачът/Собственикът на Електронния магазин ще докладва всяко забранено ползване на Електронния магазин на съответните органи и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя.
  • В случай, че се установи нарушаване на забраните в т. 1, съответно в т. 14.2 Собственикът на Електронния магазин има право да блокира достъпа на съответния посетител на уеб-сайта, както и да потърси обезщетение за причинените вреди.

 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на Електронния магазин на CASAVINO – графично оформление, информация, данни, текст, снимков материал, е собственост на "Вино Дистрибуция" ООД и и не може да бъде копирано, преработвано или използвано по друг начин, освен препращано или публикувано чрез хиперлинкове с цел популяризиране на услугите на уебсайта. Нито една част от Електронния магазин не може да бъде възпроизвеждана/ копирана или използвана под каквато и да е форма без писмено разрешение от "Вино Дистрибуция" ООД.

 

 1. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
  • Не може да бъде изключена възможността част от информацията за Стоките, предлагани чрез Електронния магазин да бъде непълна, или в резултат на технически грешки или пропуски в тази информация, доставените Стоки да се различават с някои техни изображения/характеристики, посочени в Електронния магазин. В този случай Посетителят на сайта на електронния магазин може да обърне внимание на Продавача чрез формата за обратна връзка или на имейла: marketing@bg и същият следва да отстрани несъответствието в разумен срок.
  • Продавачът не гарантира наличността на поръчаните от Клиент Стоки и не носи отговорност за изпълнение на Поръчки, за които е изпратил Имейл за отказ от Поръчка.
  • Продавачът не носи отговорност за различия в Продажната цена, обявена на сайта на Електронния магазин и цените, обявени на други места на продажба на същите стоки, включително в Магазин.
  • Продавачът не носи отговорност за етикирането от производителя/ вносителя на Стоките.
  • Продавачът не носи отговорност за оформлението на документите, предоставени на Купувача от куриера, нито за задълженията на Куриера за спазване на пощенското и данъчно фискалното законодателство.
  • Продавачът не носи отговорност за измами и всякакви неоторизирани действия с платежната карта на Клиент, използвана за плащане на Поръчка чрез Електронния магазин.
  • Продавачът не носи отговорност пред Клиент (оправомощени ползвател на платежната карта) за вреди и пропуснати ползи, поради невъзможност за приемане на плащания с платежната карта, неточности, грешка или забавяне на плащания, и причинени вследствие на форсмажорни обстоятелства, технически, комуникационни или други причини извън контрола на Продавача, включително ако виртуалния ПОС терминал бъде блокиран от платежната институция (не по вина на Собственика на Електронния магазин).
  • Електронният магазин може да съдържа линкове към други сайтове и банери за реклама. Собственикът на Електронния магазин не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
  • Собственикът на Електронния магазин не носи отговорност и не дължи обезщетение на което и да било лице, включително Клиент, ако в резултат на сривове в системата, интернет сривове, хакерски атаки и други подобни смущения, административна заповед/ обезпечителна и съдебна заповед или задължителна законова мярка, уебсайта на Електронния магазин бъде спрян за определен (или продължителен) период от време.
  • Собственикът на Електронния магазин не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на компютъра на Клиента, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на уебсайта на Електронния магазин или изтеглянето на съдържание от него или тези, към които сайта на Електронния магазин пренасочва.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тези Общи Условия са изготвени в съответствие с принципите, правилата и изискванията за законосъобразност при обработката на личните данни на всеки Посетител/Клиент/Купувач, който ползва Електронния магазин по начин, уреден в Политиката за защита на личните данни, публикувана в сайта на Електронния магазин.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ
  • Сключените Договори при тези Общи условия се прекратяват в следните случаи:
   • при откриване на производство по несъстоятелност за Продавача;
   • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
   • в случай на спиране (забрана за) на продажбите на Стоки чрез сайта на Електронния магазин, включително по разпореждане от компетентен орган;
   • в други случаи, предвидени в тези Общи условия.

 

 1. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  • Настоящите Общи условия са изготвени на 31.03.2020 г. и са изменени от 10.08.2020 г. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им в сайта на Електронния магазин http://casavino.bg.
  • Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия текст на Общите условия или на Договор, сключен при тези Общи условия.
  • За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България: За Клиенти - юридически лица се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, а за Клиенти физически лица, действащи в рамките на своята търговска или професионална дейност – правилата, уредени в Закона за задълженията и договорите.
  • Всички спорове между страните по тези Общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София.