Формуляр за отказ

ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ

(Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора. ВАЖИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ*)

Можете да използвате този Формуляр за отказ, но това не е задължително. Напомняме, че можете да се откажете от договора сключен чрез Електронния сайт на casavino.bg и като ни изпратите имейл на [email protected], или чрез друг недвусмислен писмен акт, който изразява Вашето намерение за отказ.

Съобразно продуктите/ услугите, които сте закупили от Електронния магазин casavino.bg,  обърнете внимание на раздел "Oтказ" в съответните Общи условия.

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До "Вино Дистрибуция" ООД:

 

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

 

– Поръчано на*/получено на*:………………………….

– Име на потребителя/ите: ………………………………

– Адрес на потребителя/ите………………………………

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата:……………………..

 

------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

 

*Потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.